FÅ HJÆLP

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Kvisten tilbyder individuel terapi, gruppeterapi og telefonrådgivning til mænd og kvinder over 18 år, der har senfølger efter seksuelle overgreb. Kvisten tilbyder desuden faglig sparring og temadage for professionelle, der møder målgruppen i deres arbejde.

 

Kvisten har i dag knap 100 frivillige og fem ansatte. De frivillige består af terapeuter og Kvistens taskforce bestående af tidligere brugere, som er med til at holde foredrag og oplæg om seksuelt misbrug. Formidlingen er vigtig for at nedbryde det tabu, som seksuelt misbrug er omgærdet af. Kvisten er landsdækkende, og er pt. aktiv i 44 kommuner landet over. Behandlingen i Kvisten varetages af terapeuter. Det er et krav, at alle terapeuter har en godkendt psykoterapeutisk- eller psykologuddannelse. Det er samtidigt et krav, at terapeuterne har erfaring med at arbejde med traumer. Kvistens terapeuter modtager løbende supervision og opkvalificerende kurser for at vedligeholde og sikre et højt fagligt niveau.

 

Du kan læse mere om Kvisten på www.kvistene.dk

Joan-Søstrene er en kvindepolitisk forening, som blev dannet i midten af 70’erne. Foreningens medlemmer er kvinder med forskellige uddannelsesmæssige baggrund, beskæftigelse og alder. Foreningen arbejder fir at forbedre kvinders retsstilling og vilkår, når de har været udsat for vold, voldtægt, incest eller seksuel chikane. Afsættet for det politiske arbejde er rådgivningen, hvor kvinder kan få gratis psykologisk, juridisk og social rådgivning om deres situation. Joan-Søstrene holder også foredrag, underviser og deltager i den offentlige debat.

 

De tilbyder:

Samtaler i vores rådgivning. Samtalerne kan foregå både på telefon og ved personlig henvendelse i åbningstiden. Rådgivningen er gratis, og både du og vi er anonyme. Samtalen tager udgangspunkt i din situation, og handler blandt andet om de muligheder, du har for at forbedre den. Vi kan også vejlede dig om dine rettigheder, og om hvor du kan få yderligere hjælp.

 

Læs mere på www.joan-soestrene.dk

CSM Centrene er et landsdækkende gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Centrene er alle leverandører til den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og specialister på senfølgeområdet.

 

CSM Centrenes tilbud omfatter psykologbehandling, socialrådgivning og socialt støttende indsatser ved frivillige. Det kræver ingen henvisning at henvende sig til CSM Centrene. Du kan henvende dig telefonisk, på mail eller med post. Når du henvender dig, vil du blive grundigt introduceret til vores behandlingstilbud, der både rummer individuel behandling og gruppebehandling.

 

Der er tre CSM Centre i Danmark. CSM Øst i København, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, CSM Syd i Odense, som er delt i en behandlingssektion og en frivilligsektion, der dækker Region Syddanmark, og CSM Midt Nord i Aarhus, der dækker Region Midt og Region Nord.


Du kan læse mere på om CSM Centrene på www.csm-danmark.dk


KKUC er en nonprofit-organisation, der tilbyder ambulant og helhedsorienteret rådgivning, afklaring og behandling, samt efterindsatser rettet mod komplekse og ofte flere samtidige problemstillinger.

 

KKUC henvender sig blandt andet til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, hvor psykosociale, personlighedsmæssige og psykiatriske udfordringer går hånd i hånd med udvikling af selvdestruktiv adfærd som f.eks. problematisk brug af rusmidler.

Behandlingen består af individuel traumeterapi og dialektisk adfærdsterapi i en helhedsorienteret ramme, hvor også kropsterapeutiske, socialfaglige og psykiatriske indsatser kan indgå.

Behandlingen kan enten tilbydes gratis som rusmiddelbehandling i et samarbejde med kommunen, eller kan privatfinansieres.


Du kan kontakte KKUC på 3336 6510 eller læse mere på www.kkuc.dk

Spor er en landsdækkende bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Landsforeningen Spor har til formål:

  1. At synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
  2. At indsamle og formidle viden om senfølger af seksuelle overgreb og pårørendeproblematikker.
  3. At skabe rammer for, at medlemmerne kan danne netværk.
  4. At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme disses interesser samfundspolitisk.

Spor er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser.

Spor arrangerer Synlighedsdag, cafemøder, læsegrupper o.a., hvor man som bruger kan møde ligesindede og tale om mange af de forskellige ting, der er aktuelle for voksne med senfølger. Som frivillig i Spor har man mulighed for indflydelse samt deltagelse i mange af de opgaver Spor har. En særegen ting ved Spor er, at man opmuntres til at passe på sig selv, en ting mange har lært at de ikke må.


Du kan læse mere om Spor på www.landsforeningen-spor.dk

SEMVITAS • LA OFICINA • TELEFON 4280 4218 • SEMVITAS@SEMVITAS.DK • WWW.SEMVITAS.DK