VIDEN

Læs om senfølger, her


Læs om tal for seksuelt misbrugte i barndommen, her

SEMVITAS • LA OFICINA • TELEFON 4280 4218 • SEMVITAS@SEMVITAS.DK • WWW.SEMVITAS.DK