Om Senfølger

Hvad er senfølger?


De psykiske, fysiske, følelsesmæssige og sociale problemer, der opstår som følge af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstforhold kaldes senfølger. Hvor meget de præger, er individuelt men generelt er det symptomer, der gør livet meget svært og medfører en forringet livskvalitet. Typiske senfølger kan være:

 • PTSD - Post Traumatisk Stress Disorder (overbelastet nervesystem)
 • Fysiske mén f.eks. underlivs- og anale sygdomstilstande samt tand- og kæbeproblemer
 • Fysiske lidelser og sygdomme (ofte kroniske)
 • Søvnløshed, voldsom træthed, uoverkommelighedsfølelse, muskelsmerter og muskeltræthed, opgivelse og manglende vedholdenhed
 • Manisk tilstand, hyperaktivitet
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Depression, angst og personlighedsforstyrrelser
 • Psykisk sygdom - psykoser og andre psykotiske tilstande
 • Oplevelse af fremmedgjorthed; at være usynlig, anderledes og ikke at passe ind nogen steder
 • Svag eller manglende identitetsfølelse
 • Fundamental mangel på tryghed, tillid og selvtillid og deraf 'kontrolmani'
 • Svært ved at mærke og sætte egne grænser og mærke andres
 • Svært ved at mærke og forholde sig til egne følelser og behov og derfor problemer med at forstå andres
 • Dyb indre ensomhedsfølelse eller tomhedsfølelse
 • Generelt dårligt selvværd
 • Skam og skyldfølelse
 • Selvdestruktiv tankegang og selvnedgørende tanker
 • Selvdestruktiv adfærd og misbrug: F.eks. selvbeskadigelse, spiseforstyrrelser, promiskuøsitet, prostitution,  stof- og alkoholmisbrug, selvmordsforsøg
 • Sociale problemer. Herunder tilbøjelighed til isolation eller til at undgå at være alene, samt tilbøjelighed til at blive involveret i misbrugsrelationer
 • Problemer med at have (tætte) relationer og problemer med følelsesmæssig åbenhed
 • Frygt for intim kontakt og seksuelle problemer
 • Seksuel afholdenhed eller promiskuøsitet
 • Problemer i forbindelse med graviditet, fødsel og forældreskab
 • Gentagne voldtægter


Senfølger kan ofte vise sig som deres modsætning. F.eks. kan den basale mangel på tillid vise sig som en overdreven tillid; voldsom skyldfølelse kan vise sig som manglende evne til at føle skyld og tage ansvar; en dyb skamfølelse kan vise sig ved hæmningsløshed; en grundlæggende frygt kan vise sig som frygtløshed.

Senfølger kan også gøre det svært at fungere i samfundet og på arbejdsmarkedet. Kun 44 procent af de mænd og kvinder, der i 2012 har fået behandling på et af de frivillige centre, der arbejder med behandling af voksne med senfølger, oplyser, at de er i arbejde mod 65 procent for den øvrige del af befolkningen. Statistikken kan downloades her.

Med den rette behandling, der fokuserer på årsagen i stedet for symptomerne, er der grundlag for vedvarende bedring og heling.

(Kilde: Spor, http://landsforeningen-spor.dk/viden-om-senfoelger/hvad-er-senfoelger.aspx#.XNmIbNMzbR2)

SEMVITAS • LA OFICINA • TELEFON 4280 4218 • SEMVITAS@SEMVITAS.DK • WWW.SEMVITAS.DK